Khỏa thân đêm

2019 – Bút chì trên giấy không lão hóa – Kích thước A4 297mm x 210mm

Người mẫu: Vũ Minh Tú

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập