Khi em là đốm lửa

2019 – Sơn dầu trên vải bố – 100 cm x 100 cm

Người mẫu: Diễm Quỳnh

Available