Giải Pháp Cả Gói

Bộ tranh Ghế Nhựa

2007 – Sơn dầu trên vải – 100cm x 100cm

Available