Giấc Mơ Ngư Dân

Bộ tranh Hy Vọng

2015 – Acrylic trên toan – 120cm x 120cm

Available