Gia Đình Nhà Trâu

2021 – Acrylic trên giấy không lão hóa – Khổ A3 29.7cm x 42cm – Phác thảo đã được sưu tập