Ghế Rau Muống

Bộ tranh Ghế Nhựa

2009 – Acrylic trên vải bố – 80cm x 110cm