Ghế Nhựa 3 Chân

Bộ tranh Ghế Nhựa

2015 – Acrylic trên vải bố – 100cm x 100cm

Available