Công Trường 08

Bộ tranh Ấp Ủ

2022 – Sơn dầu trên vải lanh – 25cm x 20cm

Tác phẩm đã được sưu tập bởi curator Dương Mạnh Hùng