Công trường 01

Bộ tranh Ấp Ủ

2021 – Sơn dầu trên vải bố – 130cm x 100cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập.

Đại diện bán: Long Biên Art Fair – Bùi Việt Bằng – Phone: 0983321083 – Email: vietnhatclub@gmail.com 

Địa chỉ Tầng 3, TTTM Mipec Long Bien, số 2 Long Biên 2, Ngọc Lâm , Long Biên , Hà Nội.