Chân dung số 44

2004 – Mầu nước trên giấy, bồi trên gỗ công nghiệp – 40cm x 40cm