Chân Dung Oon Soon

Chân dung kiến trúc sư Oon Soon, nhà sưu tập người Malaysia.

Mầu nước trên giấy – 2015 – Khổ 31mm x 23mm