Chân dung Ngọc Anh

2020 – Bút chì trên giấy không lão hóa – Kích thước A4 297mm x 210mm

Available