Chân Dung Cụ Tạ Khánh

Portrait series

2003 – Chì than nén trên giấy – Khổ A4 29.7cm x 21cm

Địa điểm: Đường dạo vòng quanh hồ Hoàn Kiếm