Câu Lạc Bộ Lắng Nghe

Bộ tranh Đồng Bào

2009 – Sơn dầu trên vải lanh – 150 cm x 150 cm

Sưu tập bởi Witness Collection