Áo Giáp 01 & 02

Thuộc bộ tác phẩm Quân Đoàn Cô Dâu

Áo Giáp 01 – 2024 – Xốp, giấy polypropylene, giấy Dó và keo acrylic – H77cm x W40cm x D31cm

Áo Giáp 02 – 2024 – Xốp, giấy polypropylene, giấy Dó và keo acrylic – H66cm x W35cm x D30cm

Các tác phẩm điêu khắc thử nghiệm được sáng tác trong chương trình lưu trú sáng tác Modern TOTEM và thuộc về sở hữu của Ồ Ạt

Available