Ảo Ảnh Sa Pa

Bộ tranh Khỏa Thân

2018 – Sơn dầu trên vải lanh – 120cm x 190cm

Sưu tập bởi Nguyễn Ngọc Lý.