Flow’in’June

Thông cáo báo chí Tuyên ngôn nghệ thuật Online catalogue Hình ảnh tác phẩm, tác giả Triển lãm “Phiêu Tháng Sáu” là một cuộc ra mắt nhỏ nhưng không kém phần thú vị của các nghệ sĩ Hà Nội đến với công chúng Đà Lạt. Đây là triển lãm phức hợp gồm cả hội họa […]

Sovereign Asian Art Prize 2022

I am proud to say that now I am one of the finalists of the Sovereign Asian Art Prize together with 29 other artists. There were 419 portfolios, carefully nominated from 27 countries and regions. Viet Nam has 3 artists in the finalist including Le Thuy and Nguyen Van Du. The Sovereign Asian Art Prize […]

Eerie Dreams

by Huynh Boi Tran Born in 1981, Pham Huy Thông is a post- Vietnam War baby boomer who grew up during the Doi Moi period, in an era of continual economic development. However, like most of his generation, he experienced the challenges in a socialist oriented market economy of consumerism, greed and the uncertainty of […]

Pham Huy Thong: The Dong Bao Series

by Joyce Fan    “Whether you go up to the mountains or down to the sea, you shall let one another know if you are in difficulties, and you shall by no means desert one another.” Lac Long Quan instructing his sons before their separation [1]   Born in 1981 then based in Hanoi, Pham […]

(Viet) Người quê trong tranh Phạm Huy Thông

(Viet) Bộ sưu tập tranh sơn dầu “Hy vọng” của họa sĩ Phạm Huy Thông với nhiều chi tiết tinh tế, sinh động, lột tả cuộc sống mưu sinh của người dân vùng quê Bắc Bộ đã được giới mỹ thuật Việt Nam đánh giá cao về ý tưởng sáng tạo.