Tay – Triển lãm cá nhân

thực hiện bởi Phòng tranh Craig Thomas (2013)